Välkommen till addPRINT

Din Xerox partner inom
dokumenthantering

fd DocuWare i Jönköping samt Skaraborgs län

Vilka är addPRINT?

Som Xerox Partners har vi varit verksamma i Jönköping och Skaraborg i över 25 år i andra företagskonstellationer. 2018 tog vi steget in i Docuware-koncernen för en gemensam plattform bestående av bl.a. hemsida, web-shop, service och inköp.

Från April 2021 är vi ett fristående bolag med namnet addPRINT AB och tar över Xerox-agenturen i Jönköping samt Skaraborgs län i egen regi. Vår verksamhet kommer att bedrivas i samma lokaler som tidigare i Jönköping & Skövde.