Våra tjänster

Multifunktionsskrivare

Multifunktionsskrivare

Multifunktionsskrivare

Multifunktionsskrivare

Multifunktionsskrivare

Multifunktionsskrivare

Multifunktionsskrivare

Multifunktionsskrivare

Våra multifunktionsskrivare ger dig avancerade funktioner tillsammans med mycket hög flexibilitet. Oavsett storlek på ditt kontor har vi en multifunktionsskrivare som passar ditt företag, det är bara du som sätter gränserna. Print som tjänst handlar om mycket mer än bara en skrivare, det berör hela kontoret. Det ska vara enkelt att använda, förbrukningsartiklar kan skickas ut automatiskt, support vid dom tillfällen när ni står stilla. Vi hjälper dig att få översikt och kontroll över dokumentprocesser och kostnader. Vi tar alltid med TCO (Total Cost of Ownership) i våra beräkningar,

Vi tittar med andra ord på hyra, driftkostnad men framförallt på den besparingen ni kan göra i förenklade arbetsflöden genom att optimera era flöden av både analoga och digitala dokument

Kontakta någon av våra rådgivare så kan vi tillsammans se över hur vi kan optimera er verksamhet.

Produktion & Digitaltryck

DGIT tillsammans med Xerox har lång erfarenhet av att leverera utrustning för grafisk produktion av hög kvalitet. Vårt mål är att ni med oss som partner skall tjäna mer pengar på de jobb ni redan gör samt att ni med vår support skall kunna utveckla nya och befintliga kunder.

Vi har ett komplett utbud produktionsmaskiner för din tryckeriverksamhet.

  • Digitala tryckpressar med hög hastighet som kombinerar färg, svart-vitt och highlight-färg med mycket hög produktivitet.
  • Produktionsskrivare med hög kapacitet och volym med varierande digital tryckkapacitet för alla publiceringsmiljöer.
  • Trycksystem med kontinuerlig matning för publicerings- och transaktionstryck
  • Storformatsskrivare som ger dig flexibilitet för ingenjörsarbete, grafik och andra storformatsbehov.

Vi har även programvaror och lösningar som kompletterar din produktionsmaskin och ger dig oanade möjligheter att utveckla din verksamhet. Som exempel kan nämnas FreeFlow-produkter som hanterar arbetsflödet för dina digitala utskrifter, höjer produktiviteten, minskar kostnaderna och möjliggör nya digitaltrycksfunktioner.

Begagnade Skrivare

Vi har alltid ett utbud av begagnade kontorsmaskiner hos oss.

Allt ifrån enklare skrivare till multifunktionsskrivare och produktionsmaskiner. Vi erbjuder dessa maskiner till mycket förmånliga priser men med samma garantier som för våra helt nya kontorsmaskiner. Vi ser över de begagnade kontorsmaskinerna, byter ut slitdelar vid behov och ser till att maskinerna klarar våra högt ställda kvalitetskrav innan leverans till dig. Alltså en både kostnadseffektiv och miljöbesparande lösning.

Våra begagnade skrivare, multifunktionsskrivare och produktionsmaskiner ger dig alltså fördelar som attraktiva priser och omgående leverans i kombination med bibehållen kvalitetsnivå. Kontakta oss för aktuellt lagerutbud så går vi tillsammans igenom dina möjligheter med våra begagnade kontorsmaskiner.

Frankeringsmaskiner

Att använda en frankeringsmaskin spar både tid och pengar idag, ni behöver inte ha olika typer av frimärken och kan frankera olika försändelser. Maskinen ser till att ni alltid att använder det billigaste enstaka portot baserat på brevets vikt som vägs in. Kontakt oss så ser vi tillsammans över era behov.

Follow Me Print

Follow me print ger er säkerhet kring era dokument, minskar era utskriftsvolymer och uppfyller dagens GDPR krav för hantering av personuppgifter. 

Marknadens smidigaste och mest lätt implementerade lösning för att effektivisera era utskriftsmiljöer för stora som små företag, skolor och organisationer inom offentlig förvaltning.

Dokument skrivs ut först när användaren har identifierat sig vid maskinen. Inga fler dokument kvarlämnade i utmatningsmagasinet och inga fler fulla papperskorgar. Som användare väljer du om du vill hämta alla dina dokument i kön eller bara ett urval. Med hjälp av follow me print mäts den exakta besparingen och därmed miljöpåverkan. Antalet utskrifter sjunker i ett normalföretag med 15-25% men betydligt större sänkningar är inte ovanligt.

Fakturaskanning

Vi kan erbjuda en färdigpaketerad lösning för elektronisk fakturahantering. 

Vårt system kan automatiskt identifiera leverantörer, placera fakturor på rätt plats och kan till och med rätta dem. Det förenklar ert arbete och skapar möjlighet att lägga tid på kvalificerad ekonomistyrning.

Informationen i fakturorna tolkas och verifieras automatiskt och matchas mot inköpsorder eller skickas vidare till digitalt attest- eller affärssystem

Varför fakturaskanning?

  • Fakturan läses av och tolkas automatiskt
  • Ni får en bättre överblick över hela kedjan där ni ser vart fakturorna ligger
  • Attestera direkt i mobil, surfplatta eller dator
  • Ser vilka fakturor som förfaller inom dom närmsta dagarna
  • Minimerar påminnelseavgifter & räntekostnader

Sökning & Lagring

Vi visar hur företagets arbetsrutiner kan effektiviseras med digitala arbetsflöden.

När vi söker något på internet är det självklart att vi med några enkla ord kan googla efter det vi söker och få träff på relevanta sidor. Varför ser det inte ut så när det gäller de dokument vi har lagrade på våra servrar. Varför måste vi veta filnamn och helst mapp där vi sparat det?

Med våra lösningar för sökning låter vi dig ”googla” på dina interna dokument och spar er därmed stora kostnader för tidskrävande sökning.

Kontakta oss så tar vi en kaffe & ser över på vilket sätt vi kan underlätta er vardag.

Xerox App Gallery

Xerox® App Gallery fungerar precis som Apples App-Store eller Andriodmarket. Det är den centrala platsen för alla dina behov av Xerox ConnectKey-appar. Ett konto hos Xerox ger direkt åtkomst till samtliga appar för dina Xerox-enheter. Dessa appar kan förbättra din produktivitet, förenkla arbetsflöden, förmedla relevant affärsinformation och förbättra din totala upplevelse. Använd appar som översätter dina dokument, konverterar text till ljudfiler, dina skriftliga anteckningar till en wordfil, rättar din text så den är grammatiskt korrekt skriven eller för den som jobbar med känslig information så kan man nu välja vad vad som ska döljas i ett dokument tex banknummer, personnummer eller adress.

Allt detta får ni direkt i era Xeroxenheter – Besök gärna Xerox App Gallery

Miljöåtervinning

Xerox är ledande inom återvinning av använda förbrukningsvaror och har ett ansvar för miljö och affärsmässiga principer. Vårt återvinningsprogram för förbrukningsartiklar har sparat miljön från ton av avfall. Återanvändning av tonerkassetter, återvinning av toner, plast och metall, och att omvandla avfall till energi är en hög prioritet.