Vi bryr oss om miljön

Xerox miljöprogram

Xerox är ledande inom återvinning av använda förbrukningsartiklar och har ett ansvar för miljö och affärsmässiga principer. Vårt återvinningsprogram för förbrukningsartiklar har sparat miljön från ton av avfall. Återanvändning av tonerkassetter, återvinner toner, plast och metall och att omvandlar avfall till energi är en hög prioritet.

Vill du bidra till en bättre miljö?

Tjänsten är helt kostnadsfri & fraktfri.

Gå in på Xerox Återvinning


Klicka här för att beställa Ecoboxar och upphämtning

Hållbarhet utgör kärnan i vår verksamhet. Vi delar in våra mål för miljö, hälsa och säkerhet i sex huvudområden för att se till att de ger inverkan över hela världen.

Vi arbetar för att upprätthålla högsta standard för att bevara miljön och förbättra hälsan och säkerheten för våra medarbetare och i de samhällen där vi är verksamma

Minskning av C02 utsläpp

Vi sänker CO2-utsläppen för vår utrustning, vilket uppfyller ENERGY STAR®-kraven och minskar utsläppen av växthusgaser.

Avfall

Vi tillverkar produkter som använder resurser effektivt, minimerar spill och återvinner allt som inte kan återanvändas.

Papper

Våra pappersinköp och pappersanvändning och våra produkter med återvunnet och miljövänligt papper är avsedda att bevara skogarna och miljön.

Hantering av kemikalier

Xerox minimerar användning av farliga kemikalier med strikta interna standarder och leverantörskrav.

Ren luft & rens vatten

Vårt arbete under årens lopp för att avlägsna giftiga kemikalier under tillverkning ger ren luft och rent vatten i produktlivscykler.

Hälsa och säkerhet

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare, produkter, arbetsplatser och kunder är mycket viktiga för oss.